[<div id="bodyContent"><h1>Проект ПУП-ПЗ - ,,Алфатар Милк'' ЕООД</h1><h6>23/2/2022</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/DF9A22D15B01B2A4C22587F3002E92C4/$FILE/Обявление изработен проект за ИПУП–ПЗ.pdf" target="_blank">Обявление изработен проект за ИПУП&ndash;ПЗ</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/F3465DBF0B3CEB68C22587F3002EDC19/$FILE/Проект ИПУП-ПЗ.pdf" target="_blank">Проект ИПУП-ПЗ</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/3EB394FAA25FDE84C22587F3002E9829/$FILE/Заповед за одобрение на ИПУЗ-ПЗ.pdf" target="_blank">Заповед за одобрение на ИПУП-ПЗ</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]