[<div id="bodyContent"><h1>Проект за Изменение на Регулационния План за УПИ XV-355 в кв.34 по плана на с.Алеково, общ.Алфатар, обл.Силистра</h1><h6>9/11/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/0D5E5ADBC2E91632C2258789002B5860/$FILE/Обявление за изработен проект-изменение на РП-УПИ XV-355.pdf" target="_blank">Обявление за изработен проект-изменение на РП-УПИ XV-355</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/65D06C45A658559FC2258789002B5A94/$FILE/Проект за изменение на регулационен план за УПИ-355.pdf" target="_blank">Проект за изменение на регулационен план за УПИ-355</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]