[<div id="bodyContent"><h1>Проект за изменение на ПУП- План за регулация и Кадастрален план за УПИ I-109 и УПИ II-108, кв.12, в с.Чуковец, Община Алфатар</h1><h6>3/11/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/353AEC60A14983BFC2258782002EC21A/$FILE/Обявление за смяна на ПУП-Чуковец.pdf" target="_blank">Обявление за смяна на ПУП-Чуковец</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/00B8BA098E71075BC2258782002EC473/$FILE/Проект за изменение на кадастрален план.pdf" target="_blank">Проект за изменение на кадастрален план</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/CD32FE4551D45493C2258782002ECA4B/$FILE/Проект за изменение на Регулационен план.pdf" target="_blank">Проект за изменение на Регулационен план</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]