[<div id="bodyContent"><h1>Инвестиционно предложение за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ЙОНИВЕЛ” ООД</h1><h6>21/9/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/4546FBCAD6297C26C225877A0036E3CE/$FILE/Обява.pdf" target="_blank">Обява</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/F02A56F89BADABF9C225877900466A6D/$FILE/ПД - АО-3717-(8) - 17.09.2021 - ИСКАНЕ ПНОВОС_compressed.pdf" target="_blank">ПД - АО-3717-(8) - 17.09.2021 - ИСКАНЕ ПНОВОС</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]