[<div id="bodyContent"><h1>Обявление № 2515/13.10.2021 за изработен ПУП-ПР. Проект за ИПР за УПИ ІХ-198, кв.19, с. Алеково </h1><h6>13/10/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/6E7516ECEBC239BDC225876F00245D76/$FILE/Обявление № 2515 от 13.10.2021 за изработен ПУП-ПР.pdf" target="_blank">Обявление № 2515 от 13.10.2021 за изработен ПУП-ПР</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/CE154D4E6C7DB3CBC225876F0024600D/$FILE/Проект за ИПР за УПИ ІХ-198, кв.19, с. Алеково.pdf" target="_blank">Проект за ИПР за УПИ ІХ-198, кв.19, с. Алеково</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]