Обява с рег.№2354/24.09.2021 г. за инвестиционно предложение от "Йонивел"ООД

24/9/2021