[<div id="bodyContent"><h1>Обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПР на УПИ ІХ-897 и ХІ-897, кв.68 по плана на гр.Алфатар </h1><h6>22/7/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/55C1129163D3DDB5C225871A002B74CD/$FILE/Обявление №1569 от 22.07.2021 г..pdf" target="_blank">Обявление №1569 от 22.07.2021 г.</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/FD07150F7D24BF2BC225871A002B76CE/$FILE/Проект за изменение на ПУП- ПР.pdf" target="_blank">Проект за изменение на ПУП- ПР</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]