[<div id="bodyContent"><h1>Обявление с изх.№1581/21.06.2021 г. за изработен ПУП-ПР на УПИ ІІ-38, кв.6, с.Алеково. Проект </h1><h6>21/6/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/67F26DD68F6CAB86C22586FB00311A43/$FILE/Обявление с изх.№1581 от 21.06.2021г..pdf" target="_blank">Обявление с изх.№1581 от 21.06.2021г.</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/BB268FFD57C5153AC22586FB00311C5C/$FILE/Проект.pdf" target="_blank">Проект</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]