[<div id="bodyContent"><h1>Обявление с рег.№1503/09.06.2021 г. за изработен ПУП- ПР на УПИ VІ-357, кв.37, с.Алеково </h1><h6>10/6/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:16px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/7145E47377207187C22586F00026C987/$FILE/Обявление №1503 от 09.06.2021 г..pdf" target="_blank">Обявление №1503 от 09.06.2021 г.</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]