[<div id="bodyContent"><h1>Заповед №РД-281/02.06.2021 г. за одобряване ПУП- ПР за УПИ VІ-136, кв.9 от РП на гр.Алфатар </h1><h6>3/6/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/03AFD4F43D81262AC22586E90042E8F3/$FILE/Заповед №РД-28102.06.2021 г. за одобряване ПУП- ПР за УПИ VІ-136, кв.9 от РП на гр.Алфатар.pdf" target="_blank">Заповед №РД-281/02.06.2021 г. за одобряване ПУП- ПР за УПИ VІ-136, кв.9 от РП на гр.Алфатар</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]