[<div id="bodyContent"><h1>Заповед № РД-152 за допускане изработване на КПИИ, гр. Алфатар</h1><h6>17/3/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:16px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/4E8BFC7E5F6BF82CC22586A30029C978/$FILE/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%E2%84%96%20%D0%A0%D0%94-152%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%9F%D0%98%D0%98,%20%D0%B3%D1%80.%20%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80.pdf" target="_blank">Заповед № РД-152 за допускане изработване на КПИИ, гр. Алфатар</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]