[<div id="bodyContent"><h1>Обявление №0664/09.03.2021 г. за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за имот №205, с.Алеково. Проект за изменение на ПУП-ПР на имот №205, с.Алеково </h1><h6>9/3/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/B13BC6DF8B4FD2FFC2258695002333FA/$FILE/Обявление №0664 от 09.03.2021 г.jpg" target="_blank">Обявление №0664 от 09.03.2021 г.</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/94AC40981B9ED885C2258695002335F5/$FILE/Проект за ПУП- ПР.jpg" target="_blank">Проект за ПУП- ПР</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]