[<div id="bodyContent"><h1>Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІ-1591, кв.134 по РП на гр.Алфатар. Проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-1391, кв.134, гр.Алфатар </h1><h6>9/3/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/C8C8E4740DB3D508C2258694003878BB/$FILE/Обявление №0663 от 09.03.2021 г.pdf" target="_blank">Обявление №0663 от 09.03.2021 г.</a></span></strong></div>

<div dir="ltr">&nbsp;</div>

<div dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/A3A45A76C372B842C225869400387ABB/$FILE/Проект за изменение на ПУП- ПР.pdf" target="_blank">Проект за изменение на ПУП- ПР</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]