[<div id="bodyContent"><h1>Заповед №РД-099/24.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП-ПР за имот №56, с.Васил Левски </h1><h6>24/2/2021</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a> -> <a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B452?Opendocument">УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО СЛЕД 01.01.2021г.</a></div><div dir="ltr"><strong><span style="font-size:16px;"><a href="http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/0/1C9B19A98ACB59FCC225868B0028B49C/$FILE/Заповед №РД-099 от 24.02.2021 г..pdf" target="_blank">Заповед №РД-099 от 24.02.2021 г.</a></span></strong></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]