Заповед №РД-099/24.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП-ПР за имот №56, с.Васил Левски

24/2/2021