Решение №131 на ОбС гр.Алфатар за разрешаване изработване на проект за изменение на КП за имот - с.Алеково.

12/2/2021