Заповед №РД-020/06.01.2021 г. за одобряване изменение на КП и ПУП- ПР за имот №316 с. Алеково

6/1/2021