Обява за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие”

15/12/2020