Уведомление за ИП- Изграждане на "Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие- Алфатар", находящо се в имот с идентификатор 00415.202.5, гр.Алфатар.

13/10/2020