Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.05.2020 год.

8/6/2020