Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства за м-ц януари 2020 год. на Община Алфатар

13/2/2020