Обява от "НУР ПИЛЕ" ЕООД за среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

30/1/2020