Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства за м-ц декември 2019 год.

13/1/2020