Регистър на издадените разрешения за строеж към 11.11.2020г.

12/11/2020