Касовото изпълнение на бюджета, СЕС, чуждите средства и просрочията за м-ц октомври 2019 год.

19/11/2019