Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на КРП, кв.4, УПИ VІІ-33, с.Цар Асен, община Алфатар.

14/11/2019