Обявление по чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПР за кв.106, ПИ №00415.502.5165 и №00415.502.5166, гр. Алфатар.

11/11/2019