Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на РП за кв.42 за ПИ с идентификатор №00415.502.397, гр.Алфатар.

11/11/2019