Заповед №РД-667/16.10.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот гр. Алфатар

17/10/2019