Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец септември 2019 год.

14/10/2019