Обявление за изработен проект за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за имот с пл.№107, с Кутловица, община Алфатар

9/10/2019