Обява за инвестиционно предложение за обект:"Сградно водопроводно отклонение" за УПИ ХІV-151, кв.14, с.Чуковец, община Алфатар.

4/10/2019