Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ. Проект за изменение на РП за УПИ V-114, кв.13 , с.Чуковец, община Алфатар

20/9/2019