Oфициалното откриване на най-новата придобивка на град Алфатар - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

4/9/2019
Точно на 4.09.2019г в 16:00 часа бе официалното откриване на най-новата придобивка на град Алфатар - Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Датата не е избрана случайно. На този ден преди 45 години Алфатар е обявен за град. На добър час и попътен вятър на екипа предоставящ социалната услуга, а на потребителите, наистина да се чувстват у дома си! Успех!!!