Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец август 2019 год.

10/9/2019