Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец юли 2019 год.

12/8/2019