Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за третиране на стърнища пшеница с хербицид в землището на гр.Алфатар и с.Цар Асен, в периода 22.07-25.07.2019 г.

29/7/2019

Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обява с изх.№1763/19.07.2019г. за третиране на масиви стърнища с пшеница, считано към 9:30 часа на 24.07.2019г.;