ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СЕС НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2018 ГОДИНА

29/7/2019