Съобщение от РДПБЗН за спазване на мерки за пожарна безопасност през летния сезон

4/7/2019