Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец юни 2019 год.

8/7/2019