Отложено третиране срещу комари на 09.07.2019 г. в гр.Алфатар, с.Бистра, с.Алеково, с.Васил Левски, с.Кутловица, с.Цар Асен и с.Чуковец

9/7/2019
 
     В община Алфатар постъпи уведомително писмо с Вх.№1641/09.07.2019 г. от  “Буболечкоубийци-1“ ЕООД, че поради неблагоприятните метеорологични условия, третирането срещу комари с наземна техника в регулацията на гр.Алфатар, с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски, с.Кутловица, с.Цар Асен и с.Чуковец няма да се извърши в периода: 09.07.-11.07.2019г. от 22,00 до 05,00 часа.
      Изпълнението на дейностите се отлага, за което общината и заинтересованите лица ще бъдат допълнително уведомени.