Обява за Инвестиционно предложение от "НУР ПИЛЕ" ЕООД

2/7/2019