Обява за третиране на земеделски площи на 20.06.2019 г. с инсектицид, фунгицид и тор, в масив 14 и 15 на с. Цар Асен

18/6/2019
На вниманието на пчеларите!