Заповед № РД - 406/ 19.06.2019 г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот №107, с.Кутловица

19/6/2019