Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение на КП и ПУП–ПР за имот №83 с. Чуковец

23/5/2019