Заповед №РД-331/08.05.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 281 в с. Васил Левски

8/5/2019