Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №351 с. Алеково

8/5/2019