Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение на КП и ПУП–ПР за имот № 281 в с. Васил Левски

24/4/2019