Заповед №РД-312/24.04.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот №351 с. Алеково

24/4/2019