Заповед №РД-311/24.04.2019г. за допускане на изменение на КП и ПУП–ПР за имот №83 с. Чуковец

24/4/2019