Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за имот №503 и №508 гр. Алфатар

16/4/2019